Botanica PacificaBotanica Pacifica author

Olga A. Chernysheva ORCID


BIODIVERSITY STUDIES

Alla V. Verkhozina, Olga A. Chernysheva, Alexandr L. Ebel, Andrey S. Erst, Nikolay V. Dorofeev, Vladimir I. Dorofeyev, Alexey V. Grebenjuk, Anna Ya. Grigorjevskaja, Ziyarat A. Guseinova, Anastasia V. Ivanova, Anatoliy A. Khapugin, Andrey Yu. Korolyuk, Kirill A. Korznikov, Igor V. Kuzmin, Maxim M. Mallaliev, Vladislav V. Murashko, Ramazan A. Murtazaliev, Ksenia B. Popova, Irina N. Safronova, Sergey V. Saksonov, Lyudmila I. Sarajeva, Stepan A. Senator, Victoria I. Troshkina, Vladimir M. Vasjukov, Wei Wang, Kunli Xiang, Evgenii G. Zibzeev, Dmitry V. Zolotov, Elena Yu. Zykova & Denis A. Krivenko
Findings to the flora of Russia and adjacent countries: New national and regional vascular plant records, 2 - 2020. 9(1):139-154
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 14 MAY 2020 | DOI: 10.17581/bp.2020.09115

Alla V. Verkhozina, Viktor N. Belous, Olga A. Chernysheva, Alexandr L. Ebel, Andrey S. Erst, Nikolai V. Friesen, Mariya A. Iuzhakova, Alexander A. Kuznetsov, Alexander N. Luferov, Vladislav V. Murashko, Ramazan A. Murtazaliev, Svetlana V. Ovchinnikova, Wei Wang, Olga Yu. Zavgorodnyaya, Andrey Yu. Korolyuk, Stepan A. Senator, Evgenii G. Zibzeev, Vladimir M. Vasjukov & Denis A. Krivenko
Findings to the flora of Russia and adjacent countries: New national and regional vascular plant records, 1 - 2019. 8(1):143-154
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 08 MAY 2019 | DOI: 10.17581/bp.2019.08114

© 2016-2021 Botanica Pacifica