Botanica PacificaBotanica Pacifica author

Svetlana A. Nikolaenko ORCID


RESEARCH PAPERS

Yana I. Kotelnaya, Еlena А. Alekhina, Аndrey N. Efremov, Yana V. Bolotova, Мariya V. Guselnikova, Svetlana A. Nikolaenko & Cezary Toma
Notes on the saponins in the plants of the family Hydrocharitaceae - 2019. 8(1):57-61
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 21 JAN 2019 | DOI: 10.17581/bp.2019.08101

BIODIVERSITY STUDIES

Alla V. Verkhozina, Roman Yu. Biryukov, Elena S. Bogdanova, Victoria V. Bondareva, Dmitry V. Chernykh, Nikolay V. Dorofeev, Vladimir I. Dorofeyev, Alexandr L. Ebel, Petr G. Efimov, Andrey N. Efremov, Andrey S. Erst, Alexander V. Fateryga, Natalia S. Gamova, Valerii A. Glazunov, Polina D. Gudkova, Inom J. Juramurodov, Olga А. Kapitonova, Alexey A. Kechaykin, Anatoliy A. Khapugin, Petr A. Kosachev, Ludmila I. Krupkina, Mariia A. Kulagina, Igor V. Kuzmin, Lian Lian, Guljamilya A. Koychubekova, Georgy A. Lazkov, Alexander N. Luferov, Olga A. Mochalova, Ramazan A. Murtazaliev, Viktor N. Nesterov, Svetlana A. Nikolaenko, Lyubov A. Novikova, Svetlana V. Ovchinnikova, Nataliya V. Plikina, Sergey V. Saksonov, Stepan A. Senator, Tatyana B. Silaeva, Guzyalya F. Suleymanova, Hang Sun, Dmitry V. Tarasov, Komiljon Sh. Tojibaev, Vladimir M. Vasjukov, Wei Wang, Evgenii G. Zibzeev, Dmitry V. Zolotov, Elena Yu. Zykova & Denis A. Krivenko
Findings to the flora of Russia and adjacent countries: New national and regional vascular plant records, 3 - 2021, 10(1):85-108
ABSTRACT    PDF    Article first published online: 10 JAN 2021 | DOI: 10.17581/bp.2021.10110

Vladimir I. Gmoshinskiy, Andrey V. Matveev, Evgeny S. Gubanov, Fedor M. Bortnikov & Evgeny A. Dunayev
Critical revision of the Myxomycetes collection of Young Naturalists Club of Zoological Museum of Moscow State University - 2020, 9(2):175-190
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 01 SEP 2020 | DOI: 10.17581/bp.2020.09211

© 2016-2021 Botanica Pacifica