Botanica PacificaBotanica Pacifica author

Natalia S. Gamova ORCID


BIODIVERSITY STUDIES

Alla V. Verkhozina ORCID, Andrey V. Anisimov ORCID, Natalya Yu. Beshko ORCID, Roman Yu. Biryukov ORCID, Victoria V. Bondareva ORCID, Dmitry V. Chernykh ORCID, Nikolay V. Dorofeev ORCID, Vladimir I. Dorofeyev ORCID, Alexandr L. Ebel ORCID, Andrey N. Efremov ORCID, Andrey S. Erst ORCID, Husniddin K. Esanov ORCID, Irina G. Esina ORCID, Alexander V. Fateryga ORCID, Valentina V. Fateryga ORCID, Valeria A. Fomenko ORCID, Natalia S. Gamova ORCID, Alim D. Gaziev ORCID, Valerii A. Glazunov ORCID, Alisa E. Grabovskaya-Borodina ORCID, Vladislav N. Grigorenko ORCID, Anvarbek M. Jabborov ORCID, Olga G. Kalmykova ORCID, Olga А. Kapitonova ORCID, Alexey A. Kechaykin ORCID, Anatoliy A. Khapugin ORCID, Oleg N. Kholodov ORCID, Mariia G. Khoreva ORCID, Natalia O. Kin ORCID, Andrey Yu. Korolyuk ORCID, Elena A. Korolyuk ORCID, Yuri N. Korotkov ORCID, Petr A. Kosachev ORCID, Irina V. Kozyr ORCID, Mariia A. Kulagina ORCID, Nina V. Kulakova ORCID, Igor V. Kuzmin ORCID, Nikolay N. Lashchinskiy ORCID, Georgii A. Lazkov ORCID, Alexander N. Luferov ORCID, Dmitrii N. Malov ORCID, Elena A. Marchuk ORCID, Ramazan A. Murtazaliev ORCID, Marina V. Olonova ORCID, Svetlana V. Ovchinnikova ORCID, Yurii V. Ovchinnikov ORCID, Dmitry K. Pershin ORCID, Irina M. Peskova ORCID, Nataliya V. Plikina ORCID, Andrei I. Pyak ORCID, Elizaveta A. Pyak ORCID, Alexey V. Salokhin ORCID, Stepan A. Senator ORCID, Dmitry N. Shaulo ORCID, Alexander I. Shmakov ORCID, Sergei V. Shumilov ORCID, Sergei V. Smirnov ORCID, Vladimir A. Sorokin ORCID, Nadezhda V. Stepantsova ORCID, Sergey A. Svirin ORCID, Dilarom M. Tajetdinova ORCID, Natalia A. Tsarenko ORCID, Vladimir M. Vasjukov ORCID, Andriy V. Yena ORCID, Dmitry V. Yepikhin ORCID, Pavel E. Yevseyenkov ORCID, Wei Wang ORCID, Dmitry V. Zolotov ORCID, Elena Yu. Zykova ORCID, Vladislav V. Murashko ORCID & Denis A. Krivenko ORCID
Findings to the flora of Russia and adjacent countries: New national and regional vascular plant records, 4 - 2022, 11(1):129-157
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 14 MAY 2022 | DOI: 10.17581/bp.2022.11114 | EDN: IVKWII

Alla V. Verkhozina, Roman Yu. Biryukov, Elena S. Bogdanova, Victoria V. Bondareva, Dmitry V. Chernykh, Nikolay V. Dorofeev, Vladimir I. Dorofeyev, Alexandr L. Ebel, Petr G. Efimov, Andrey N. Efremov, Andrey S. Erst, Alexander V. Fateryga, Natalia S. Gamova, Valerii A. Glazunov, Polina D. Gudkova, Inom J. Juramurodov, Olga А. Kapitonova, Alexey A. Kechaykin, Anatoliy A. Khapugin, Petr A. Kosachev, Ludmila I. Krupkina, Mariia A. Kulagina, Igor V. Kuzmin, Lian Lian, Guljamilya A. Koychubekova, Georgy A. Lazkov, Alexander N. Luferov, Olga A. Mochalova, Ramazan A. Murtazaliev, Viktor N. Nesterov, Svetlana A. Nikolaenko, Lyubov A. Novikova, Svetlana V. Ovchinnikova, Nataliya V. Plikina, Sergey V. Saksonov, Stepan A. Senator, Tatyana B. Silaeva, Guzyalya F. Suleymanova, Hang Sun, Dmitry V. Tarasov, Komiljon Sh. Tojibaev, Vladimir M. Vasjukov, Wei Wang, Evgenii G. Zibzeev, Dmitry V. Zolotov, Elena Yu. Zykova & Denis A. Krivenko
Findings to the flora of Russia and adjacent countries: New national and regional vascular plant records, 3 - 2021, 10(1):85-108
ABSTRACT    PDF    Article first published online: 10 JAN 2021 | DOI: 10.17581/bp.2021.10110

© 2016-2021 Botanica Pacifica